Privacybeleid

 

 

Dit privacybeleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Hydronex via haar website www.hydronex.nl.

Introductie

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hydronex is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het solliciteren via de website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze website, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hydronex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Sollicitatiedocumenten
 • IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag bij bezoek aan onze website
 • Overige per email verstrekte persoonlijke informatie voor het afhandelen van klachten en vragen
 • Verplichte gegevens om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn: voornaam, achternaam en emailadres.

Met welk doel worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijk verplichtingen. Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • In behandeling nemen van vragen en klachten;
 • Informeren over actuele projecten van Hydronex BV in uw omgeving;
 • Het doen van klant- en omgevingstevredenheidsonderzoeken;
 • Versturen van digitale nieuwsbrieven en andere publicaties;
 • Aanmelden voor events;
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
 • De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiligen van onze website;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Indien persoonsgegevens voor een ander doel dan bovenstaande worden verwerkt, informeren wij de betrokkenen altijd, bijvoorbeeld middels een persoonlijk bericht of een bericht op onze website. Ook aanpassingen in dit privacybeleid hebben een informerende functie over gewijzigde doelen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens

Roelofs versterkt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan en wettelijke verplichting. Met de organisatie die uw gegevens verwerken in opdracht van ons sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roelofs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om het surfgedrag bij te houden en voor websiteoptimalisatie. Bij uw eerste bezoek aan een van onze website informeren wij u over deze cookies en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

De betrokken personen hebben bepaalde rechten met betrekking tot de opslag van persoonsgegevens.

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op verwijderen
 • Recht op indienen van een klacht
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar tegen verwerking
 • Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden in gediend bij Hydronex via info@hydronex.nl. Bij het afmelden van ons nieuwsbrieven verwijderen wij u uit onze verzendlijsten. Indien u uw gegevens verwijderd wilt hebben, kunt u dit tevens schriftelijk kenbaar maken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging

neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0546 678 985 of via info@hydronex.nl

De verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Hydronex B.V. Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham. Kvk-nummer: 86549154

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan en mag te allen tijde door Hydronex aangepast worden. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd op deze pagina.