Energiehub Eeserwold Steenwijk

Eeserwold is een bedrijvenpark ten noorden van Steenwijk met een duurzame uitstraling.

Het project
Eeserwold is een bedrijvenpark ten noorden van Steenwijk met een duurzame uitstraling. De aangesloten partners willen bovendien een bijdrage leveren aan de energietransitie in het algemeen en de lokale doelstellingen in het bijzonder conform de Regionale Energie Strategie (RES-doelen).

Een van de RES-doelen is het opwekken van voldoende groene stroom op daken, land of water. In en rondom de gemeente Steenwijkerland is er onvoldoende capaciteit op het net om de stroom van grote opwekkers terug te leveren. Met een slimme energiehub zorgen we voor een slimme uitwisseling van duurzame energiestromen en stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. We combineren dit met de opslag van energie in de vorm van accu’s en waterstof. We willen waterstof produceren voor zowel bedrijven (als grondstof) als voor de mobiliteit. De waterstofproductie is voornamelijk bedoeld voor de zwaar mobiliteit en mogelijk in de toekomst voor andere bedrijven en woningen.

Daarnaast kan het project een bijdrage leveren aan het tweede RES-doel: om verwarming van huizen en gebouwen/bedrijven onafhankelijk te maken van aardgas.

 

Doelstelling is om rond 2026 een smart energy hub operationeel te hebben. Hiermee kan een belangrijk deel van de RES-doelstellingen tot 2030 ingevuld worden.


Bijzonderheden

De coalitie heeft twee jaar enthousiast samengewerkt aan concrete doelen en veel ervaringen en inzichten opgedaan over de mogelijkheden, beperkingen en haalbaarheid. De lokale omgeving biedt een aantal interessante kansen voor de realisatie van een energiehub met waterstofproductie:

 

  • Er is voldoende ruimte voor de opwek van groene stroom op zowel daken, op land en op de nabijgelegen Johannes Post Kazerne te Havelte.
  • Er is een duidelijke en stijgende vraag naar groene stroom en groene waterstof, waaronder het tankstation van Fieten Olie, welke zich zal vestigen op Bedrijvenpark Eeserwold.
  • Het lokale gasnet van Rendo is geschikt voor distributie of bijmenging van waterstof. Dankzij de opschalingsregeling voor de productie van waterstof wordt het mogelijk om groene waterstof tegen een concurrerende prijs beschikbaar te maken voor de lokale omgeving en de regio.


Welke rol heeft Hydronex in het project?

Hydronex coördineert het project en is penvoerder van de coalitie. In 2021 is een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek opgeleverd onder leiding van Hydronex. Hierin zijn zowel technische,
economische als juridische aspecten bekeken. Hydronex brengt haar expertise in op het gebied van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, economische haalbaarheid en financiering. De gevormde coalitie werkt samen met partners voor het inbrengen van de benodigde aanvullende expertise.

 

Wie doen er allemaal mee?
RENDO | Steenergie | Gemeente Steenwijkerland | N-Tra | 43 Gemechaniseerde Brigade | Fieten Olie | Roelofs | Hydronex

 

Terug

 

 

Start Project :
Maart 2020
Locatie project :
Steenwijk (Overijssel)
Initiatiefnemer :
Rendo/N-Tra, Roelofs/Hydronex, Gemeente Steenwijkerland, Steenergie, 43 Gemechaniseerde Brigade, Fieten Olie
Contactpersoon :
Jasper Tonen
Categorie :
Smart Energy Hub