Energiehub Twenterand

Een geavanceerd knooppunt in het energiesysteem waar hernieuwbare energie op een slimme manier wordt uitgewisseld, omgezet en opgeslagen.

Het project
Twenterand staat voor diverse uitdagingen op het gebied van energie, zoals het opwekken van duurzame energie, het uitbreiden en aansluiten van bedrijven(terreinen) en het verduurzamen van het industriecluster in Oost-Nederland. Deze doelen worden onder andere belemmerd door de huidige problemen met netcongestie. Een bijdrage aan de oplossing voor deze uitdagingen is de realisatie van een slimme energiehub.

De doelstelling is om binnen vijf jaar, in de omgeving van het bedrijventerrein Oosterweilanden, een slimme energiehub te realiseren en te exploiteren. Een slimme energiehub fungeert als een lokaal knooppunt in het energiesysteem waar energie op een slimme manier wordt uitgewisseld, omgezet en opgeslagen. In deze slimme energiehub wordt lokaal opgewekte duurzame energie met lokale partijen uitgewisseld. Daarnaast neemt de hub tijdens periodes van veel energieaanbod zoveel mogelijk energie op, en fungeert deze als buffer tussen vraag en aanbod in tijden van beperkt energieaanbod. Via een efficiënte systeemintegratie sluiten we producenten en gebruikers van duurzame energie op elkaar aan en maken ze gezamenlijk gebruik van de energie-infrastructuur.

Een slimme energiehub draagt bij aan de verdere verduurzamingsambities, verkleint de impact van netcongestie en levert maatschappelijke baten op in en rondom Vriezenveen.


Bijzonderheden
In het gebied zijn diverse kansen voor duurzame energieopwek aanwezig. Het zonnepark Oosterweilanden is hier gevestigd, en tevens onderzoekt de gemeente Twenterand, samen met buurgemeenten Almelo en Tubbergen, de mogelijkheden voor windmolens in dit gebied. Ook bevindt zich hier een zandwinplas, waar in de toekomst wellicht drijvende zonnepanelen of andere vormen van duurzame energieopwekking kunnen worden ontwikkeld.

In het voorjaar van 2020 is het bedrijventerrein Oosterweilanden geopend. Voor dit terrein ligt er een hoge duurzaamheidsambitie, zowel voor de inrichting, de manier van bouwen als de bedrijfsvoering van de gevestigde bedrijven. Op andere plaatsen in de gemeente en regio bevinden zich grootverbruikers van aardgas, waarvoor waterstofgas op termijn een duurzaam alternatief kan zijn voor het productieproces.

 

Welke rol heeft Hydronex in het project?
Hydronex werkt als initiatiefnemer samen met partners aan de ontwikkeling en realisatie van de energiehub. In de rol van projectontwikkelaar verzorgt Hydronex het projectmanagement.

 

Wie doen er allemaal mee?
Hydronex  |  Fieten Olie  |  H2-Hub Twente

 

Terug

Start Project :
Januari 2022
Locatie project :
Vriezenveen (Overijssel)
Initiatiefnemer :
Hydronex
Contactpersoon :
Jelle Gerbrandy
Categorie :
Smart Energy Hub