UR Cool

Lake Source Cooling is een duurzame manier van koelen: koud water uit een grote zandwinplas wordt gebuikt om gebouwen, kantoren of productieprocessen te koelen.

Het project
Lake Source Cooling is een duurzame manier van koelen: koud water uit een grote zandwinplas wordt gebuikt om gebouwen, kantoren of productieprocessen te koelen. Dit in plaats van met koelmachines. Bij de laatste worden compressoren toegepast die ongeveer vijf keer zoveel elektriciteit verbruiken dan bij het verpompen van koud water zoals in het UR Cool-systeem. Koelen met het UR Cool-systeem is 100% hernieuwbaar, mits voor de pompen groene stroom gebruikt wordt.

UR Cool staat voor Unica Roelofs Cooling, en is een joint venture van Unica Energy Solutions en Roelofs /Hydronex. Het UR Cool-systeem op Bedrijvenpark Eeserwold is een robuust en beproefd systeem dat al 12 jaar in werking is.

 

Unica en Roelofs bekijken momenteel de mogelijkheden om binnen een tijdsbestek van 1 tot 2 jaar nieuwe afnemers voor het LSC-koelsysteem te vinden en aan te sluiten.


Bijzonderheden

De aanwezigheid van een grote zandwinplas is een unieke kans om Lake Source Cooling toe te passen. Ook de korte afstand tot de huidige en toekomstige potentiële afnemers is een belangrijk aspect. Door de stijgende energieprijzen wordt UR Cool voor afnemers steeds interessanter in vergelijking tot traditionele koelmachines.


Welke rol heeft Hydronex in het project?

Hydronex beheert en onderhoudt de infrastructuur van het UR Cool-systeem en Unica Energy Solutions verzorgt het onderhoud van het pomphuis. Tevens initieert Hydronex samen met Unica initiatieven om UR Cool uit te breiden naar nieuwe afnemers en kijken beide partijen naar mogelijkheden rondom andere zandwinningen in Nederland.

 

Wie doen er allemaal mee?
Unica Energy Solutions  |  Roelofs  |  Hydronex  |  Moore MTH  |  Bedrijfsverzamelgebouw Eeserveste

 

Terug

 

 

Start Project :
September 2010
Locatie project :
Steenwijk (Overijssel)
Initiatiefnemer :
Unica Energy Solutions en Roelofs
Contactpersoon :
Frank Morsink
Categorie :
Smart Energy Hub