Waterstof Coalitie Eeserwold Steenwijk

Eeserwold is een bedrijvenpark ten noorden van Steenwijk met een duurzame uitstraling.

Het project
Eeserwold is een bedrijvenpark ten noorden van Steenwijk met een duurzame uitstraling. De waterstofcoalitie wil bovendien een bijdrage leveren aan de energietransitie in het algemeen en de lokale doelstellingen in het bijzonder conform de Regionale Energie Strategie (RES-doelen).

Een van de RES-doelen is het opwekken van voldoende groene stroom op land. In en rondom de gemeente Steenwijkerland is er onvoldoende capaciteit op het net om de stroom van grote opwekkers terug te leveren. Een smart energy hub met opslag in de vorm van accu’s of waterstof kan uitkomst bieden door duurzame energiestromen op een slimme manier lokaal uit te wisselen en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Waterstof Coalitie Eeserwold wil waterstof produceren voor zowel bedrijven, als grondstof, en voor mobiliteit, met name voor zwaar transport over de weg en binnenwateren.

Daarnaast kan het project een bijdrage leveren aan het tweede RES-doel: om verwarming van huizen en gebouwen/bedrijven onafhankelijk te maken van aardgas.

 

Doelstelling is om rond 2025 een smart energy hub met waterstof productie operationeel te hebben. Hiermee kan aan een belangrijk deel van de RES-doelstellingen tot 2030 ingevuld worden.


Bijzonderheden

De coalitie heeft twee jaar enthousiast samengewerkt aan concrete doelen en veel ervaringen en inzichten opgedaan over de mogelijkheden, beperkingen en haalbaarheid. De lokale omgeving biedt een aantal interessante kansen voor de realisatie van een energiehub met waterstofproductie:

 

  • Er is voldoende ruimte voor de opwek van groene stroom op zowel daken, op land en op de nabijgelegen Johannes Post Kazerne te Havelte.
  • Er is een duidelijke en stijgende vraag naar groene stroom en groene waterstof, waaronder het tankstation van Fieten Olie, welke zich zal vestigen op Bedrijvenpark Eeserwold.
  • Het lokale gasnet van Rendo is geschikt voor distributie of bijmenging van waterstof. De nieuwe opschalingregeling voor productie van waterstof komt naar verwachting eind 2022 beschikbaar. Met deze subsidie wordt het mogelijk om groene waterstof tegen een concurrerende prijs beschikbaar te maken voor de lokale omgeving en de regio.


Welke rol heeft Hydronex in het project?

Hydronex coördineert het project en is penvoerder van de coalitie. In 2021 is een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek opgeleverd onder leiding van Hydronex. Hierin zijn zowel technische,
economische als juridische aspecten bekeken. Hydronex brengt haar expertise in op het gebied van gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, economische haalbaarheid en financiering. Waterstof Coalitie Eeserwold werkt samen met partners voor het inbrengen van de benodigde aanvullende expertise.

 

Wie doen er allemaal mee?
RENDO | Steenergie | Gemeente Steenwijkerland | N-Tra | 43 Gemechaniseerde Brigade | Fieten | Roelofs | Hydronex

 

Terug

 

 

Start Project :
Maart 2020
Locatie project :
Steenwijk (Overijssel)
Initiatiefnemer :
Rendo, Roelofs/Hydronex, Gemeente Steenwijkerland
Contactpersoon :
Frank Morsink
Categorie :
Waterstof