Smart Energy Hub Twenterand

Het resultaat is om binnen vijf jaar, in de omgeving van het zonnepark Oosterweilanden, een Smart Energy Hub te realiseren en te exploiteren.

Het project
Het resultaat is om binnen vijf jaar, in de omgeving van het zonnepark Oosterweilanden, een Smart Energy Hub te realiseren en te exploiteren. In deze hub wordt op een slimme manier lokaal opgewekte duurzame energie met lokale partijen uitgewisseld. Via een efficiënte systeemintegratie sluiten we producenten en gebruikers van duurzame energie op elkaar aan en maken ze gezamenlijk gebruik van de energie-infrastructuur. We kijken daarbij nadrukkelijk welke rol de productie, opslag en distributie van groene waterstof hierin kan betekenen.

Om een bestendig, kwalitatief goed en breed gedragen Smart Energy Hub te realiseren en te exploiteren, is een totstandkomingsproces met een brede betrokkenheid en draagvlak van diverse partijen belangrijk.


Bijzonderheden

In het gebied liggen veel mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie. Zo bevindt het zonnepark Oosterweilanden zich in het gebied. Deze is 100% eigendom van de gemeente Twenterand Ook is het nabijgelegen gebied aangewezen als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines. Daarnaast bevindt de zandwinplas van VOF Oosterweilanden zich hier. Op deze plas kunnen in de toekomst wellicht drijvende zonnepanelen of andere vormen van duurzame energieopwekking worden gerealiseerd. In de toekomst liggen in dit gebied ook kansen voor de productie van biogas en/of groengas.

In het voorjaar van 2020 is het bedrijventerrein Oosterweilanden geopend. Voor dit terrein ligt er een hoge duurzaamheidsambitie, zowel voor de inrichting, de manier van bouwen en de bedrijfsvoering van de gevestigde bedrijven. Op andere plaatsen in de gemeente en regio zijn grootverbruikers van aardgas, waarvoor waterstofgas op termijn een duurzaam alternatief kan zijn voor het productieproces.

 

Welke rol heeft Hydronex in het project?
Hydronex verzorgt binnen het projectaansturing en het financiële en (deels) het technische management. Vanuit een gedragen projectplan wordt projectmatig gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van de hub. De financiële haalbaarheid bepalen we door een businesscase uit te werken. Bij een goede businesscase organiseren we de oprichting van een project-BV en blijven we als financier verbonden aan de hub.

 

Wie doen er allemaal mee?
Gemeente Twenterand  |  Provincie Overijsel  |  Hydronex  |  H2-Hub Twente  |  Cogas Groep
Enexis Netbeheer  |  Saxion Hogeschool

 

Terug

Start Project :
Januari 2022
Locatie project :
Vriezenveen (Overijssel)
Initiatiefnemer :
Gemeente Twenterand
Contactpersoon :
Jelle Gerbrandy
Categorie :
Smart Energy Hub