Principeverzoek voor Smart Energy Hub Twenterand ingediend

19/01/2024

Principeverzoek voor Smart Energy Hub Twenterand ingediend

Hydronex heeft bij de gemeente Twenterand een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een Smart Energy Hub. Met dit verzoek vragen wij de gemeente of zij bereid is om medewerking te verlenen aan dit plan.

Een Smart Energy Hub of slimme energiehub is een lokaal knooppunt in het energiesysteem waar energie op een slimme manier wordt uitgewisseld, omgezet en opgeslagen. Door duurzaam opgewekte elektriciteit op te slaan in batterijen en waterstof, kunnen we vraag en aanbod van energie beter op elkaar afstemmen. Op deze manier worden beschikbare energiebronnen beter benut en wordt het elektriciteitsnet minder belast.

Mogelijkheden

Naast energieopslag biedt de hub ook mogelijkheden voor energieafzet zoals een snellaadplein voor zowel personen- en vrachtauto's, evenals een tankstation waar naast traditionele brandstoffen ook biobrandstoffen en waterstof beschikbaar zijn.

Lokale inzet

De Smart Energy Hub Twenterand draagt bij aan verduurzamingsambities van de regio en biedt een oplossing voor de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Bovendien maakt de hub het mogelijk om lokaal opgewekte energie ook lokaal in te zetten, waardoor de omgeving kan profiteren van de plaatselijke energieopwekking.

Vervolgtraject

Bij een positief principebesluit van het college van burgemeester en wethouders zet Hydronex het vervolgtraject in gang. Dit bestaat uit het indienen van een formele vergunningsaanvraag. In deze aanvraag worden gedetailleerde plannen en specificaties opgenomen, waarbij technische details, milieueffecten, ruimtelijke inpassing en veiligheidsmaatregelen uitvoerig worden behandeld.

Bedrijven in de directe omgeving zijn inmiddels geïnformeerd over het principeverzoek. Hydronex hecht veel waarde aan de input en betrokkenheid van de omgeving. Er zullen dan ook informatiebijeenkomsten georganiseerd worden over de Smart Energy Hub.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op om uw vragen of opmerkingen met ons te delen.